Custom Computing & Embedded Systems 


Zaloguj
Aktualności

Nabór 2019: Mikrosystemy Informatyczne

Zapraszamy na nową specjalność na studiach II-go stopnia! Zajęcia rozpoczynają się od lutego 2020.

 Dydaktyka

Prowadzimy zajęcia wykładowe i laboratoryjne w ramach studiów inżynierskich na kierunku Automatyka i Robotyka oraz Informatyka. Oferujemy również dwie specjalności magisterskie: Reprogramowalne Systemy Sterowania (kierunek Automatyka i Robotyka) oraz Mikrosystemy Informatyczne (kierunek Informatyka). Na studiach magisterskich niestacjonarnych oferujemy specjalność Mikrosystemy Informatyczne oraz Wbudowane Systemy Sterowania. 

Zapewniamy gruntowne, inżynierskie wykształcenie w zakresie elektrotechniki, teorii obwodów, podstaw elektroniki analogowej i cyfrowej. Realizujemy także kursy z przedmiotów informatycznych, takich jak technologie informacyjne, podstawy programowania, metody numeryczne, symulacja komputerowa, grafika komputerowa. Na przestrzeni ostatnich lat wypracowaliśmy spójny program dla specjalności na studiach magisterskich: "Reprogramowalne Systemy Sterowania". Zajęcia odbywają się dla trybu stacjonarnego oraz niestacjonarnego. Nasi studenci realizują atrakcyjne nietrywialne prace dyplomowe, zarówno inżynierskie, jak i magisterskie.

Serwer materiałów dydaktycznych znajdziesz pod linkiem: http://moodle.put.poznan.pl

Zachęcamy do realizacji prac inżynierskich oraz magisterskich w naszym zespole.

Spis proponowanych prac magisterskich (2017)