Custom Computing & Embedded Systems 


Zaloguj
Aktualności

Nabór 2018: Mikrosystemy Informatyczne

Zapraszamy na nową specjalność na studiach II-go stopnia! Zajęcia rozpoczynają się od lutego 2018.

 Współpraca

Jesteśmy otwarci na współdziałanie z najzdolniejszymi studentami w ramach Koła Naukowego Inżynierii Komputerowej. Na przestrzeni ostatnich lat aktywnie uczestniczyliśmy w realizacji grantów oraz zamówień z jednostek przemysłowych. Zapraszamy do współpracy firmy i instytucje z branży IT, elektroniki użytkowej oraz szeroko rozumianej automatyki. 


W 2016 roku rozpoczęliśmy współpracę z firmą Intel Technology Poland Sp. z o. o. która ufundowała dla Politechniki Poznańskiej grant. Firma zaopatrzyła laboratoria w nowoczesny sprzęt elektroniczny i zaoferowała możliwość odbywania praktyk i staży dla studentów w swojej siedzibie. W ramach ufundowanego przez firmę Intel projektu opracowano również materiały dydaktyczne dla specjalności Mikrosystemy Informatyczne na kierunku Informatyka. Zachęcamy do zapoznania się z materiałami: Embedded Systems Development Technology – graduate course