Custom Computing & Embedded Systems 


Zaloguj
Aktualności

Nabór 2018: Mikrosystemy Informatyczne

Zapraszamy na nową specjalność na studiach II-go stopnia! Zajęcia rozpoczynają się od lutego 2018.

 

Dydaktyka/Reprogramowalne Systemy Sterowania

Reprogramowalne Systemy Sterowania


Specjalność na studiach dziennych magisterskich, która zapewnia przygotowanie studentów w zakresie:

  • układów wykonawczych automatyki i robotyki,
  • projektowania systemów sterowania,
  • prototypowania sterowników mikroprocesorowych,
  • programowania sterowników PLC,
  • programowania sterowników ruchu robotów mobilnych,
  • procesorów multimedialnych,
  • układów sensoryki,
  • sieci neuronowych i układów sterowania neurorozmytego,
  • układów sprzętowego przetwarzania i transmisji danych z wykorzystaniem FPGA,
  • aplikacji przemysłowych systemów zdalnego nadzoru i sterowania.

Wiedza przedstawiona na wykładach jest praktycznie weryfikowana w laboratoriach wyposażonych w rzeczywiste układy sprzętowe. Absolwent tej specjalności jest przygotowany do zatrudnienia w firmach specjalizujących się w systemach automatyki, sterowania, układach teleinformatycznych. Wyróżniającym się absolwentom oferowane są atrakcyjne miejsca pracy z firm współpracujących z Katedrą Inżynierii Komputerowej. Specjalność dostępna jest dla studentów studiów dziennych i zaocznych makrokierunku Automatyka i Robotyka.