Custom Computing & Embedded Systems 


Zaloguj
Aktualności

Nabór 2018: Mikrosystemy Informatyczne

Zapraszamy na nową specjalność na studiach II-go stopnia! Zajęcia rozpoczynają się od lutego 2018.

 prof. dr hab. inż. Grzegorz Szymański

Profesor zwyczajny w Katedrze Inżynierii Komputerowej.

Zajmuje się modelowaniem i sterowaniem systemów elektromagnetycznych. Jest autorem wielu prac naukowych z zakresu elektrotechniki i automatyki. Jest promotorem prac doktorskich i opiniodawcą prac habilitacyjnych. Czlonkiem wielu towarzystw naukowych. Prowadzi zespół naukowy zajmujący się analizą i syntezą systemów elektromagnetycznych.

Współpraca krajowa i międzynarodowa:

Współpraca naukowa z Institut fur Elektrische Maschinen, IEM RWTH Aachen, Niemcy

Współpraca naukowo – badawcza z firmą Siemens

Współpraca naukowo – badawcza z firmą Volkswagen

Współpraca naukowo – badawcza z firmą miControl

Współpraca naukowo – badawcza z firmą WObit

Pełnione funkcje na uczelni:

Przewodniczący Komisji ds. nagród i odznaczeń dla nauczycieli akademickich

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej na specjalność Reprogramowalne Systemy Sterowania kierunku Automatyka i Zarządzanie

Strona Internetowa: www.gszymanski.republika.pl

Pokój: 445
E-mail: grzegorz.szymanski@put.poznan.pl
Telefon:+48 61 665-2664